Οικονομική Επιτροπή

Έλεγχος Β΄τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Σκύδρας οικονομικού έτους 2014 και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ελεγχος_Β_3μηνιαίας_2014.pdf
Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 11:37

11 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02_ΟΕ_Προμήθεια Λαμπτήρων

11 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02_ΟΕ_Προμήθεια Λαμπτήρων
10 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02_ΟΕ_Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού
136 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13_ΟΕ_Γ Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προ_2013
51 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5_ΟΕ_A Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προ_2013
50 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5_ΟΕ_Αμοιβή Δικηγόρου Μεγα Η
49 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5_ΟΕ_Αμοιβή Δικηγόρου Κολοβού Κυριακή
48_ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5_ΟΕ_Ανάκληση Απόφασης για τον Διαγωνισμό Υγρών Καυσίμων
47 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5_ΟΕ_Εγκριση Πρακτικού Προμήθειας Υλικών Υλεκτροφωτισμού
46 ΑΠ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5_ΟΕ_Εγκριση Πρακτικού Προμήθειας Σκυροδέματος
Σελίδα 1 από 6