Προυπολογισμοί

Προυπολογισμός Οικονομικού Έτους 2018

pdfΣυνοπτική κατάσταση Προυπολογισμού 2018

pdfΠρουπολογισμός 2018

pdfΠρουπολογισμός ΟΠΔ

 

Προυπολογισμός Οικονομικού Έτους 2017

pdfΣυνοπτική κατάσταση Προυπολογισμού 2017

 

 

Προυπολογισμός Οικονομικού Έτους 2016

pdfΣυνοπτική κατάσταση Προυπολογισμου 2016

pdfΠρουπολογισμος 2016

 

 

Προυπολογισμός Οικονομικού Έτους 2015

pdfΣυνοπτική Κατάσταση Προυπολογισμού 2015

pdfΠρουπολογισμός 2015