Συμβούλιο Τ.Κ. Μενηιδος

Οι Τοπικές Κοινότητες αποτελούν μονάδες ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.Όργανα των Τοπικών Κοινοτήτων είναι τα τριμελή (3) Τοπικά Συμβούλια και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, αναλόγως του πληθυσμού της κάθε κοινότητας.

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο Δήμο Σκύδρας θεσμοθετούνται 16 Τοπικές Κοινότητες.

Εξ'αυτών οι πέντε (5) τοπικές κοινότητες εκπροσωπούνται από τριμελή συμβούλια και μία (1) απο έναν Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας .

Οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που αναδείχθηκαν κατά τις δημοτικές εκλογές της 18ης & 25ης Μαιου 2014 ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Σκύδρας είναι οι ακόλουθοι:

Ανύδρου

 1. ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΓΙΑΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΛΙΑΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καλής

 1. ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΚΑΡΥΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΚΟΥΛΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καλλίπολης

 1. ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΝΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μανδάλου

 1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΑΝΙΗΛ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Προφήτη Ηλία

 1. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΔΟΥΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κρανέας

 1. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ