Συμβούλιο Τ.Κ.

Οι Τοπικές Κοινότητες αποτελούν μονάδες ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.Όργανα των Τοπικών Κοινοτήτων είναι τα τριμελή (3) Τοπικά Συμβούλια και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, αναλόγως του πληθυσμού της κάθε κοινότητας.

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο Δήμο Σκύδρας θεσμοθετούνται 16 Τοπικές Κοινότητες.

Εξ'αυτών οι πέντε (9) τοπικές κοινότητες εκπροσωπούνται από τριμελή συμβούλια και μία (1) απο έναν Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας .

Οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που αναδείχθηκαν κατά τις δημοτικές εκλογές της 18η & 25ης Μαίου 2014 ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Σkύδρας είναι οι ακόλουθοι:

Αρσενίου

 1. ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΓΚΕΡΤΖΑ) ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Άσπρου

 1. ΜΟΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΛΕΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΔΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΝΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δάφνης

 1. ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΓΟΝΑΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καλυβίων

 1. ΤΟΝΑΡΕΖΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΜΗΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΜΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Λιποχωρίου

 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΚΑΛΛΙΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαυροβουνίου

 1. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πετραίας

 1. ΒΟΛΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
 3. ΔΗΜΠΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ - ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ριζού

 1. ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ

Σεβαστειανών

 1. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νέας Ζωής

 1. ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ