Δελτία Τύπου 2018

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018 09:52

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Ο Δήμος Σκύδρας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο δημότη μέχρι 45 ετών, ότι η 390 προκεχωρημένη αποθήκη πυρομαχικών (390 ΠΑΠ), για την κάλυψη αναγκών ασφαλείας έτους 2019 πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εθνοφυλάκων ως φρουρούς για τη φύλαξη των στρατιωτικών εγκαταστάσεών της (Λευκάδια, Ταλαμπά, Αχλαδοχώρι, Πλαγιάρι). Η ανάληψη καθηκόντων είναι εθελοντική. Η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 15 € και δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει σχέση εργασίας μεταξύ Στρατιωτικής Υπηρεσίας και Εθνοφυλάκων, αλλά χορηγείται για την κάλυψη δαπανών διατροφής, ένδυσης και υπόδησης. Η επιλογή των…