Δήμος-Διοίκηση

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015 08:12

Ερωτήματα - Καταγγελίες

Υπόθεση Αριθμ.1 Ερώτημα-Καταγγελία Ημ. Υποβολής :12/3/2015 ΤΕΘΗΚΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ (ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ Ή ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ). Ημ. Αρχειοθέτησης :22/4/2015 Συννημένο Απάντηση ΣΔ   Υπόθεση Αριθμ.2 Ερώτημα-Καταγγελία Ημ. Υποβολής :13/10/2015 ΤΕΘΗΚΕ ΕΡΩΤΗΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΜΩΝΑ Συννημένο Απάντηση ΣΔ   Υπόθεση Αριθμ.3 Ερώτημα-Καταγγελία Ημ. Υποβολής :13/07/2016 ΤΕΘΗΚΕ ΕΡΩΤΗΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ…
Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014 18:04

Δημοτικό Συμβούλιο

Προεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: -- Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:   Α/ΑΟνοματεπώνυμοΙδιότητα 1. ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 3. ΓΑΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 4. ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 5. ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 7. ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 8. ΜΗΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 11. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ) του ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 12. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 13. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ…
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:18

Συμβούλιο Τ.Κ.

Οι Τοπικές Κοινότητες αποτελούν μονάδες ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.Όργανα των Τοπικών Κοινοτήτων είναι τα τριμελή (3) Τοπικά Συμβούλια και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, αναλόγως του πληθυσμού της κάθε κοινότητας. Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο Δήμο Σκύδρας θεσμοθετούνται 16 Τοπικές Κοινότητες. Εξ'αυτών οι πέντε (9) τοπικές κοινότητες εκπροσωπούνται από τριμελή συμβούλια και μία (1) απο έναν Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας . Οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που αναδείχθηκαν κατά τις δημοτικές εκλογές της 18η & 25ης Μαίου 2014 ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Σkύδρας είναι οι ακόλουθοι: Αρσενίου ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ…
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:18

Συμβούλιο Τ.Κ. Μενηιδος

Οι Τοπικές Κοινότητες αποτελούν μονάδες ενδοδημοτικής αποκέντρωσης.Όργανα των Τοπικών Κοινοτήτων είναι τα τριμελή (3) Τοπικά Συμβούλια και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, αναλόγως του πληθυσμού της κάθε κοινότητας. Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο Δήμο Σκύδρας θεσμοθετούνται 16 Τοπικές Κοινότητες. Εξ'αυτών οι πέντε (5) τοπικές κοινότητες εκπροσωπούνται από τριμελή συμβούλια και μία (1) απο έναν Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας . Οι αιρετοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων που αναδείχθηκαν κατά τις δημοτικές εκλογές της 18ης & 25ης Μαιου 2014 ανά δημοτική ενότητα στο Δήμο Σκύδρας είναι οι ακόλουθοι: Ανύδρου ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ…
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:17

Συμβούλιο Δ.Κ.

Κάθε Δημοτική Κοινότητα αποτελεί γεωγραφική και αυτοδιοικητική μονάδα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο Δήμο Σκύδρας θεσμοθετήθηκε μία (1) Δημοτική Κοινότητα Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και ο Πρόεδρός του. Το Συμβούλιο εκλέγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του κυμαίνεται από 5 έως 15 μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό της δημοτικής κοινότητας. Τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου εκλέγονται από τον συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου και τα 2/5 αναλογικά από τους επιλαχόντες συνδυασμούς. Όλες…
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:17

Μενηίδος

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:17

Σκύδρας

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:16

Δημοτικές Ενότητες

Κάθε Δημοτική Κοινότητα αποτελεί γεωγραφική και αυτοδιοικητική μονάδα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», στο Δήμο Σκύδρας θεσμοθετήθηκε μία (1) Δημοτική Κοινότητα. Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας και ο Πρόεδρός του. Το Συμβούλιο εκλέγεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του κυμαίνεται από 5 έως 15 μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό της δημοτικής κοινότητας. Τα 3/5 των εδρών του Συμβουλίου εκλέγονται από τον συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου και τα 2/5 αναλογικά από τους επιλαχόντες συνδυασμούς. Όλες…
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:15

Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις

Υπό την επίβλεψη του νέου Καλλικρατικού Δήμου Σκύδρας λειτουργούν οι παρακάτω Οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου/Ιδιωτικού Δικαίου:   Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)   ΕΦΑΚΠΠ Σκύδρας (Ενιαίος Φορέας Αλληλεγγύης Κοινωνικής Προστασίας & Παιδίας Δήμου Σκύδρας) Πρόεδρος Ιγνατιάδου Αικατερίνη Τηλ. Επικοινωνίας  --     Πρωτοβαθμια Σχολική Επιτροπή Πρόεδρος Μηνάς Στυλιανός Τηλ. Επικοινωνίας  --   Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Πρόεδρος Ανδρεάδης Ευστάθιος Τηλ. Επικοινωνίας       Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ΔΕΥΑΣ (Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Σκύδρας) Πρόεδρος Καρασσαβίδης Λάζαρος Τηλ. Επικοινωνίας  23810 83338     ΔΗΚΕΣ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σκύδρας) Πρόεδρος Χοίδης Γεώργιος Τηλ. Επικοινωνίας  23813 51910
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:15

Συμπαραστάτης του Δημότη

Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 προβλέπεται η θεσμοθέτηση του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης. Με το νέο αυτό θεσμό εισάγεται στην τοπική αυτοδιοίκηση η δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση - αυθαιρεσία των οργάνων, των δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών. Πρόκειται για θεσμό ανάλογο με το "δημοτικό συνήγορο του πολίτη", που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες της δυτικής αλλά και της ανατολικής Ευρώπης. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των…
Σελίδα 1 από 3