Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η & Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Εορτασμού Επετείου απελευθέρωσης της Σκύδρας από τον τουρκικό ζυγό της 17ης Οκτωβρίου 1912