Εκποίησης - Εκμίσθωσης

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην αριθμ.41/2019 (ΑΔΑ:ΩΖΒΣΩ12-ΛΕΖ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για Εκμίσθωση με Δημοπρασία Δημοτικής έκτασης στη θέση «ΥΨΩΜΑ-ΚΑΘΑΡΑ ΚΟΡΥΦΗ» από το αρίθμ. 671 κοινόχρηστο τεμάχιο της Τ.Κ. Μαυροβουνίου για την «Εγκατάσταση Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας» Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 10 Μαϊου 2019 και ώρα από τις 10:30π.μ. μέχρι 11:00π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα ΣΚΥΔΡΑΣ, στο γραφείο Δημάρχου και μπορούν να συμμετέχουν δημότες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκύδρας. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 17 Μαϊου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας και ώρα 10:30π.μ. μέχρι 11:00…