Δηλώσεις συμμετοχής φορέων και ορισμός εκπροσώπων τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας