Ολοκλήρωση ορκωμοσίας Αιρετών Δήμου Σκύδρας και πρώτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου