Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματι- κών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18- 66 ετών.