Θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης».