Got 8293 bytes response, method=default Response decode error Got 8293 bytes response, method=default Response decode error Προκηρυξεις - Διαγωνισμοι-Διακηρυξεις
diagonismoi prokirijeis

calendar

forum live-streaming phones

H Δήμαρχος Σκύδρας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”, προϋπολογισμού 26.965,04 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης: Η προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού (φωτιστικά σώματα, καλώδια, διακόπτες, ακροδέκτες, πίλαρ ηλεκτροδότησης κλπ.) και ηλεκτρικών λαμπτήρων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σκύδρας.


Χρόνος – τόπος παράδοσης προμήθειας : Η σύμβαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο, έως το τέλος του 2018. Τα υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη του Δήμου Σκύδρας (2ο χλμ. Επ. Οδού Σκύδρας – Ριζού).

Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σκύδρας  (Εθνικής Αντίστασης 20 – Σκύδρα), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την ημέρα Πέμπτη, 22/02/2018. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

 

pdfΠεριληπτική Διακηρυξη

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

pdfΠρουπολογισμός Μελετης

pdfΣυγγραφή Υποχρεώσεων

pdfΤεχνική Περιγραφή

xlsxΟικονομική Προσφορά

docΤΕΥΔ

 

Η Δήμαρχος Σκύδρας

Διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ σύμφωνα με την αριθμ. 26/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και προϋπολογισμού δαπάνης 24.999,95 € με το Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με το εδάφιο α περ. 1 άρθρου 20 ΕΚΠΟΤΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20-02-2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,

 

pdfΠεριληπτική Διακήρυξη

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

pdfΈντυπο προσφοράς

pdfΠρουπολογισμός

pdfΤεχνική Μελέτη

docΤΕΥΔ

pdfΣυγγραφή Υποχρεώσεων

 

Η Δήμαρχος Σκύδρας

Διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ σύμφωνα με την αριθμ. 25/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και προϋπολογισμού δαπάνης 14.990,48 € με το Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20-02-2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

 

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

pdfΠεριληπτική Διακήρυξη

pdfΈντυπο Προσφοράς

pdfΠρουπολογισμός

pdfΤεχνικές Προδιαγραφές

pdfΤεχνική Έκθεση

docΤΕΥΔ

pdfΤιμολόγιο

pdfΣυγγραφή Υποχρεώσεων

Η Δήμαρχος Σκύδρας

Διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ σύμφωνα με την αριθμ. 27/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη προμηθευτή για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΦ ΑΚΡΑΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και προϋπολογισμού δαπάνης 11.563,00 € με το Φ.Π.Α.

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 21-02-2018 και ώρα 09.00 εως 10.00 π.μ.  στα Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

 

pdfΠεριληπτική Διακήρυξη

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

pdfΈντυπο Προσφοράς

pdfΠρουπολογισμός

pdfΤεχνική Έκθεση

docΤΕΥΔ

 

Η Δήμαρχος Σκύδρας

Διακηρύσσει μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ σύμφωνα με την αριθμ. 29/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και προϋπολογισμού δαπάνης 24.940,12 € με το Φ.Π.Α..

Ο Διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με το εδάφιο α περ. 1 άρθρου 20 ΕΚΠΟΤΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21-02-2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, .

 

pdfΠεριληπτική Διακήρυξη

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

pdfΈντυπο Οικονομικής Προσφοράς

pdfΠρουπολογισμός

pdfΤεχνική Έκθεση

docΤΕΥΔ

 

 

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2018 του Δήμου Σκύδρας -ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

 

xlsΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

xlsxΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

xlsxΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

xlsxΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

H Δήμαρχος Σκύδρας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : , www.promitheus.gov.gr  και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ, προϋπολογισμού 454.912,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.skydra.gr και την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Σκύδρας, 2ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20 – Σκύδρα – 58500, τηλεφ. 23813-51851, Λιάμπας Αθανάσιος).

 

Παραλαβή προσφορών:  Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
είναι η 14/02/2018 και ώρα 10.00 π.μ. (Έναρξη διαδικασίας την 05/02/2018). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 15/02/2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Μέχρι τις 15-8-2018

Για περισσότερες πληροφορίες μπορειτε να δείτε τα παρακάτω επισυναπτόμενα:

 

pdfΑναλυτική Διακήρυξη

pdfΠροκήρυξη Διαγωνισμού

pdfΠρουπολογισμός Μελέτης

pdfΤεχνικές Προδιαγραφές Συγγραφή Υποχρεώσεων

pdfΤεχνική Έκθεση Προμήθειας

 

Copyright 2013 © Δήμος Σκύδρας. All rights reserved. Designed & Developed by Τμ. Πληροφορικης Δ.Σκύδρας & Centiva Software Solutions