Got 4907 bytes response, method=default Response decode error Δήμος-Διοίκηση
diagonismoi prokirijeis

calendar

forum live-streaming phones

Δήμος-Διοίκηση

Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:14
Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Στην έδρα κάθε δήμου συνιστάται Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. To ανωτέρω Όργανο αποτελείται από τους: Δήμαρχο ως Πρόεδρο. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών…

Επιτροπή Κ.Ο.Σ.Ε.

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:14
Κομβικά Σημεία Επαφής Σε κάθε Δήμο του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') συγκροτείται επιτροπή Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟ.Σ.Ε.), με την ευθύνη εκπροσώπησης όλων των εποπτευόμενων δημόσιων αρχών του συγκεκριμένου Δήμου. Τα ΚΟ.Σ.Ε. ορίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων των ανωτέρω δημόσιων αρχών και είναι εντεταλμένα για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του παρόντος νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν. Με τις ίδιες αποφάσεις, ορίζονται οι πρόεδροι των ΚΟΣΕ οι οποίοι εκπροσωπούν επίσημα τα ΚΟΣΕ, καθώς και κάθε σχετικό για την άσκηση του έργου τους. Κάθε…

Ο.Δ.Ε. Διαύγειας & ΚΗΜΔΣ

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:14
Ομάδα Διοίκησης Έργου Διάυγειας Η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), που προβλέπεται από το ν. 3861/2010, επισημαίνεται ότι συνιστάται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε φορέα ή όργανο που είναι υπόχρεο για ανάρτηση στο Διαδίκτυο και έχει ως αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων στο Διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, η εκάστοτε ΟΔΕ είναι αρμόδια κυρίως για την: Τεχνική υποστήριξη για την πρόσβαση και χρήση του συστήματος καταχώρισης και ανάρτησης. Καταχώριση του προς ανάρτηση υλικού στη σχετική εφαρμογή καταχώρισης, ανάλογα με το περιεχόμενό του και ανάλογα με τα συμπληρωματικά δεδομένα που έχει υποδηλώσει ο εκδότης. Το ηλεκτρονικό…

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:13
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευση. Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. γ) Εξετάζει…

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:13
Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για: τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, την…

Εκτελεστική Επιτροπή

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:12
Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο…

Οικονομική Επιτροπή

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:12
Η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη. Αρμοδιότητες Οικονομικής επιτροπής Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'): 1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία…

Αντιδήμαρχοι

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:11
Ο Δήμαρχος Σκύδρας Αφού έλαβε υπόψιν του: 1. Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας και Τοπικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων.2. Την περ. γ΄ και ζ’ της §1 και της §6 του άρθ. 58 του Ν. 3852/20103. Τις §1, 2, 5, 6 και 7 του άρθ. 59 του παραπάνω νόμου αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του Ν.4071/12 και ισχύει σήμερα.4. Τις διατάξεις των παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του ν. 4051/2012 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται από το σύνολο των αντιδημάρχων, ο αριθμός των δικαιούμενων αντιμισθία.5. Τις…

Επικοινωνία με τον Δήμαρχο

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:11

Βιογραφικό

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013 15:10
 Η Κατερίνα Ιγνατιάδου κατάγεται  από το Αρσένι Σκύδρας. Φοίτησε στο Γενικό Λύκειο Σκύδρας και ακολούθως στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το έτος 1996 μέχρι και σήμερα (διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Σκύδρα) και επίσης παράλληλα κατά την τριετία 2007-2010, δίδασκε Συνταγματικό Δίκαιο και Ανακριτική στη Σχολή Αστυφυλάκων στη Νάουσα. Η δραστηριοποίηση της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκινά απο το έτος 2002 μέχρι και σήμερα όπου είναι δημοτική σύμβουλος Σκύδρας. Επίσης διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας τις περιόδους 2007-2008 και 2011-2012, ενώ από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα είναι πρόεδρος του Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. Σκύδρας. Μέσα απο…
Copyright 2013 © Δήμος Σκύδρας. All rights reserved. Designed & Developed by Τμ. Πληροφορικης Δ.Σκύδρας & Centiva Software Solutions